דף נופל

סמל
משה טפר

בן ברכה ונחמן

נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973)
בן 31 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page