דף נופל

רב סמל
רועי פילוסוף

בן שושנה ועמוס

נפל ביום ט' באייר תשס"א (02.05.2001)
בן 26 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page