דף נופל

טוראי
אבי כהן

בן רחל ואליהו

נפל ביום כ"ג בניסן תש"ס (28.04.2000)
בן 18 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page