דף נופל

סמל ראשון
יעקב-פביאן קוזמה

בן ליליה וויקטור

נפל ביום ז' בתשרי תשנ"ח (08.10.1997)
בן 20 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page