דף נופל

סמל ראשון
ניר דובב

בן שרה ואילן

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ג (18.02.1993)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page