דף נופל

רב טוראי
טל (טלי) גבע

בן עליזה ויוסף

נפל ביום י"ג באייר תשמ"ג (26.04.1983)
בן 19 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page