דף נופל

סרן
אבי ויטנר

בן לאה וישראל

נפל ביום ג' בתמוז תשמ"ב (24.06.1982)
בן 23 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page