דף נופל

סמל ראשון
משה מעין שטיין

בן מרגיטה ויונה

נפל ביום י"ח בשבט תש"ל (25.01.1970)
בן 22 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page