דף נופל

סמל
אריה קניג

בן לאה ויוסף

נפל ביום כ' בשבט תשט"ו (12.02.1955)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page